Thursday, 20/09/2018 - 23:41|
Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải
 • Hoàng Văn Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0912629185
  • Email:
   hvdong.pgddtmcc@yenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0912.615.766
  • Email:
   pmhang.pgddtmcc@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0914.170.108
  • Email:
   nhgiang.pgddtmcc@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin học
  • Điện thoại:
   0919090578
  • Email:
   nvtuan.pgddt2012@gmail.com