Saturday, 21/07/2018 - 01:05|
Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải
 • Nguyễn Thị Chi Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức PGD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   01232204198
  • Email:
   ntcly.pgddtmcc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0946672393
  • Email:
   nthgiang.pgddtmcc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: