Saturday, 21/07/2018 - 00:59|
Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải
 • Bùi Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Sử
  • Điện thoại:
   0918833217
  • Email:
   btquy.pgddtmcc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lò Thủy Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức PGD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0942816919
  • Email:
   ltuyen.pgddtmcc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: