Saturday, 21/07/2018 - 01:00|
Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải
 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthithompgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Kế toán
  • Điện thoại:
   0917310255
  • Email:
   hoangthithuhamcc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp Văn Thư
  • Điện thoại:
   0915362162
  • Email:
   pgddt.mucangchai@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Luyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp Y Tế
  • Điện thoại:
   0982900298
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: