Thursday, 20/09/2018 - 23:34|
Cổng thông tin điện tử phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải
 • Đào Trọng Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức PGD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0913085288
  • Email:
   dtgiap.pgddtmcc@yenbai.edu.vn
 • Đỗ Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức PGD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng CNTT
  • Điện thoại:
   0915398649
  • Email:
   dvdung.pgddtmcc@gmail.com
 • Phạm Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức PGD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0949328149
  • Email:
   ptquyen.pgddtmcc@gmail.com